เชียงใหม่
พิษณุโลก
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
ร้อยเอ็ด
อุดรธานี
อุบลราชธานี

ศูนย์กระจายสินค้า

ในปี 2538 บริษัทได้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าขึ้นแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องด้วยบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดตั้งคลังสินค้า ให้ครอบคลุมแก่การกระจายสินค้า
สู่ตลาดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย อีกทั้งยังถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สินค้าคงคลัง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทได้อย่างทั่วถึง

ปัจจุบันบริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด อุดรธานี และ อุบลราชธานี

ศูนย์กระจายสินค้าเชียงใหม่

ครอบคลุมพื้นที่การจัดส่ง จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่อ่องสอน

41/11 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100

053-448-105-7, 081-331-2211 053-448-108 Direction

ศูนย์กระจายสินค้าพิษณุโลก

ครอบคลุมพื้นที่การจัดส่ง จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย
แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร

99/9 หมู่ 3 ถนน พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ตำบล ท่าโพธิ์
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-984-505-7, 081-785-8009-10, 088-272-4178 055-984-834 Direction

ศูนย์กระจายสินค้านครราชสีมา

ครอบคลุมพื้นที่การจัดส่ง จังหวัดนครราชสีมา
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ

279 หมู่ 5 ถนน ราชสีมา-โชคชัย ตำบล หนองบัวศาลา อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

044-300-301-2, 081-550-5444, 081-915-0449, 081-915-0410 044-212-995 Direction

ศูนย์กระจายสินค้านครศรีธรรมราช

ครอบคลุมพื้นที่การจัดส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สงขลา สตูล ตรัง สุราษฎร์ธานี พัทลุง

333/37 หมู่ 1 ถนน อ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบล ปากพูน อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

075-313-184-6 , 089-776-3659, 089-770-3250 075-313-187 Direction

ศูนย์กระจายสินค้าร้อยเอ็ด

ครอบคลุมพื้นที่การจัดส่ง จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ยโสธร มุกดาหาร

168 หมู่ 10 ถนนราชการดำเนิน ตำบลดงลาน อำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

043-516-754-6, 088-457-3192 043-516-757 Direction

ศูนย์กระจายสินค้าอุดรธานี

ครอบคลุมพื้นที่การจัดส่ง จังหวัดอุดรธานี หนองคาย
เลย สกลนคร หนองบัวลำภู บึงกาฬ

168 หมู่ 1 ตำบล นิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

042-201-392, 081-999-0567, 093-419-6886 , 042-201383-86 042-201-391 Direction

ศูนย์กระจายสินค้าอุบลราชธานี

ครอบคลุมพื้นที่การจัดส่ง จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ

168/8 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์
จ.อุบลราชธานี 34190

045-429-278, 045-429-279, 092-249-6805, 064-931-4068 045-429-281 Direction
 • ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดเชียงใหม่

  ครอบคลุมพื้นที่การจัดส่ง จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่อ่องสอน

  41/11 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
  จังหวัดเชียงใหม่ 50100

  053-448-105-7, 081-331-2211 053-448-108 Direction
 • ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดพิษณุโลก

  ครอบคลุมพื้นที่การจัดส่ง จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย
  แพร่ น่าน ศูนย์กระจายสินค้าอุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร

  99/9 หมู่ 3 ถนน พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ตำบล ท่าโพธิ์
  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

  055-984-505-7 055-984-834 Direction
 • ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนครราชสีมา

  ครอบคลุมพื้นที่การจัดส่ง จังหวัดนครราชสีมา
  บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ

  279 หมู่ 5 ถนน ราชสีมา-โชคชัย ตำบล หนองบัวศาลา อำเภอเมือง
  จังหวัดนครราชสีมา 30000

  044-300-301-2, 081-550-5444, 081-915-0449, 081-915-0410 044-212-995 Direction
 • ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ครอบคลุมพื้นที่การจัดส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  สงขลา สตูล ตรัง สุราษฎร์ธานี พัทลุง

  333/37 หมู่ 1 ถนน อ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบล ปากพูน อำเภอเมือง
  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

  075-313-184-6 , 086-104-2745 075-313-187 Direction
 • ศูนย์กระจายสินค้าร้อยเอ็ด

  ครอบคลุมพื้นที่การจัดส่ง จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม
  กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร

  168 หมู่ 10 ถนนราชการดำเนิน ตำบลดงลาน อำเภอเมือง
  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

  043-516-754-6, 088-457-3192 043-516-757 Direction
 • ศูนย์กระจายสินค้าอุดรธานี

  ครอบคลุมพื้นที่การจัดส่ง จังหวัดอุดรธานี หนองคาย
  เลย สกลนคร หนองบัวลำภู บึงกาฬ

  168 หมู่ 1 ตำบล นิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง
  อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

  042-201-383-6, 042-201-392 042-201-391 Direction
 • ศูนย์กระจายสินค้าอุบลราชธานี

  ครอบคลุมพื้นที่การจัดส่ง จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ

  168/8 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์
  จ.อุบลราชธานี 34190

  045-429-278, 045-429-279, 092-249-6805, 064-931-4068 045-429-281 Direction