ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ (Graphic Designer) (โรงงานบางพลี) (1 ตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด (โรงงาน บางพลี-สมุทรปราการ)
รายละเอียดงาน
 • สร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีคุณภาพและโดดเด่น
 • รับผิดชอบจัดทำสื่อโฆษณาในช่องทางอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ตัวอย่างเช่น สื่อประชาสัมพันธ์, Catalog สินค้า เป็นต้น)
 • สามารถนำเสนอ Content ของการออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ตลอดเวลา ไม่ตกเทรน
 • สามารถติดต่อประสานงานผลิตสื่อกับ Supplier ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
 • สามารถออกแบบ Catalog สินค้า หรือขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ในรูป 3D จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และสามารถแนบไฟล์นามสกุล. jpg หรือ. pdf

เปลี่ยนรหัส

* กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบถ้วน