ตำแหน่งงาน

System Engineer / Nerwork Engineer (โรงงานบางพลี) (1 ตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน
  • บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด (โรงงาน บางพลี-สมุทรปราการ)
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศ : ชาย, หญิง
  • อายุ(ปี) : ไม่จำกัด
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขา คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการให้บริการงานติดตั้งและดูแลระบบสารสนเทศ 1-2 ปี
  • สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรมได้
  • มีความละเอียดและรอบคอบและมีความอดทนต่อแรงกดดันสูง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • สามารถทำงานวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ (เวลา 08.00 น. - 17.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และสามารถแนบไฟล์นามสกุล. jpg หรือ. pdf

เปลี่ยนรหัส

* กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบถ้วน