ค้นหาผลิตภัณฑ์   เคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง
   
ผลิตภัณฑ์ :
ยี่ห้อ:

ผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง
       
น้ำยาเคลือบผนัง-พื้น ( สูตรน้ำ )
ATM Water Repellent (WT)
       
น้ำยาผสมปูนกันซึม
ATM WATERPROOFING
ADMIXTURE No. A22
       
น้ำยาผสมปูนก่อ ปูนฉาบ
(แทนปูนขาว)
ATM MORTAR PLASTICIZER
ADDITIVE No. A11
       
น้ำยาเคลือบผนัง-พื้น ( สูตรน้ำมัน )
ATM Water Repellent (ST)
       
ผงสีผสมซีเมนต์ (สีเหลือง)
ATM PIGMENTS FOR CEMENT
IRON OXIDE YELLOW 930
       
ผงสีผสมซีเมนต์ (สีแดงสด)
ATM PIGMENTS FOR CEMENT
IRON OXIDE RED 120
       
ผงสีผสมซีเมนต์ (สีแดงเข้ม)
ATM PIGMENTS FOR CEMENT
IRON OXIDE RED 222
       
ผงสีผสมซีเมนต์ (สีเขียว)
ATM PIGMENTS FOR CEMENT
IRON OXIDE GREEN GN
       
ผงสีผสมซีเมนต์ (สีน้ำเงินฟ้า)
ATM PIGMENTS FOR CEMENT
IRON OXIDE BLUE 153
       
ผงสีผสมซีเมนต์ (สีน้ำเงินเข้ม)
ATM PIGMENTS FOR CEMENT
IRON OXIDE DEEP BLUE 150
       
ผงสีผสมซีเมนต์ (สีดำ)
ATM PIGMENTS FOR CEMENT
IRON OXIDE BLACK 318
       
เอทีเอ็ม แอนตี้เทอร์ไมท์ ซีดับบลิวเบอร์ 1 (ไม่มีสี)
ATM ANTI TERMITE CW No.1
COLOUR LESS
       
เอทีเอ็ม แอนตี้เทอร์ไมท์ ซีดับบลิว
เบอร์ 2 (สีเข้มปานกลาง)
ATM ANTI TERMITE CW No.2
MEDIUM COLOUR
       
เอทีเอ็ม แอนตี้เทอร์ไมท์ ซีดับบลิว
เบอร์ 3 (สีเข้มมาก)
ATM ANTI TERMITE CW No.3
DARK COLOUR
       
ล็อบเตอร์ชิลด์ โมลด์ วอช
LOBSTER Shield Mold Wash
       
น้ำยาผสมคอนกรีต หรือปูนทราย
สำหรับงานกันซึม
LOBSTER Crete No. C494-81A
WATERPROOFING ADMIXTURE
FOR CONCRETE & MORTAR
       
น้ำยาผสมปูนทรายสำหรับงานฉาบ
LOBSTER Crete No. C1148-92A
MORTAR PLASTICISER
       
น้ำยาผสมปูนทรายสำหรับงานประสานคอนกรีต ฉาบซ่อมคอนกรีต
LOBSTER Crete No. C952-91
BONDING AGENT
       
ล็อบส์เตอร์กรีต อะครีลิคผสมซีเมนต์หรือยิปซั่ม L-101
LOBSTER Crete Skim Coat L-101
       
น้ำยากันปลวกราดพื้น
ATM ANTI TERMITE SD
       
ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม จี 120
ATM GYPSUM JOINTING G 120