สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
In remembrance of His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท อุไรพาณิชย์ จำกัด บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด

With eternal respect and gratitude The Board of Directors, Management Team, and Employees of URAI PHANICH CO., LTD. and U.R. CHEMICAL CO., LTD.

เข้าสู่เว็บไซต์